Kamil Muzyka

List of papers

The outline of personhood law regarding artificial intelligences and emulated human entities

K Muzyka, Journal of Artificial General Intelligence 4 (3), 164


Deep Space Commodities

T James, Weis, Palgrave Macmillan


The basic rules for coexistence: The possible applicability of metalaw for human-AGI relations

K Muzyka, Paladyn, Journal of Behavioral Robotics 11 (1), 104-117


Space Manufacturing and Trade: Addressing Regulatory Issues

K Muzyka, Astropolitics 17 (3), 141-163


The Problems with an International Legal Framework for Asteroid Mining

K Muzyka, Deep Space Commodities, 123-140


Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku

D Gałuszka, G Ptaszek, D Żuchowska-Skiba, AGHS Staszica, Wydawnictwo Libron


Paragraphs for Space Shoggoths, Bush robots, and Dyson Trees – the legal complexity of manufacturing space objects using natural and artificial space resources.

K Muzyka, Ad Astra 1 (2), DOI: 10.53261/adastra20210202


Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 15 listopada 2019 r.

Z Kulińska-Kępa, Studia Prawnicze KUL, 447-449


Zarys problematyki prawnej związanej z ludzkim osadnictwem w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich

K Muzyka, Redakcja, 135


Zarys prawa w odniesieniu do sztucznych inteligencji i osób emulowanych

K Muzyka, Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze t2. 2, 401


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”, Warszawa, 15 listopada 2019 roku

WS Staszewski, AM Kosińska, Roczniki Nauk Prawnych 29 (4), 223-225


˂ Back to list of Editorial board members